แจ้งชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

โดยการโอนผ่านธนาคาร