รางปลั๊ก 5 ช่อง 5 สวิตช์

 

 

รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย TIS-Series

Model: TIS5075-3M สาย: VCT 3x0.75  ยาว: 3 เมตร ราคา: 990 บาท

Model: TIS5075-5M สาย: VCT 3x0.75  ยาว: 5 เมตร ราคา: 1,090 บาท

Model: TIS515-3M สาย: VCT 3x1.5  ยาว: 3 เมตร    ราคา: 1,090 บาท

Model: TIS515-5M สาย: VCT 3x1.5  ยาว: 5 เมตร    ราคา: 1,190 บาท

  


 

รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย TIS-USB Series

 


Model: TIS5075USB-3M สาย: VCT 3x0.75  ยาว: 3 เมตร ราคา: 1,190 บาท

Model: TIS5075USB-5M สาย: VCT 3x0.75  ยาว: 5 เมตร ราคา: 1,290 บาท

Model: TIS515USB-3M สาย: VCT 3x1.5  ยาว: 3 เมตร    ราคา: 1,290 บาท

Model: TIS515USB-5M สาย: VCT 3x1.5  ยาว: 5 เมตร    ราคา: 1,390 บาท

 


 

รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย ET-Series

 

 

Model: ET-915 สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร    ราคา: 590 บาท

Model: ET-9155M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 690 บาท

 

 


 

รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย ET-USB Series

  Model: ET-915USB สาย: VCT 3x0.75  ยาว: 3 เมตร ราคา: 750 บาท
   

 


  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย BVC-TSeries Model: BVC3075T-3M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 690 บาท Model: BVC3075T-5M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 790 บาท Model...

  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสายET-Series Model: ET-913 สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 475 บาท Model: ET-9135M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 590 บาท รางปลั๊ก...

  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสายET-Series Model: ET-914 สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 535 บาท Model: ET-9145M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 650 บาท รางปลั๊...

  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสายE-Series Model: ET-916 สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 650 บาท Model: ET-9165M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 790 บาท