รางปลั๊ก 6 ช่อง 6 สวิตช์

 

รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย E-Series

        

  

Model: ET-916  สาย: VCT 3x0.75   ยาว: 3 เมตร     ราคา: 650 บาท

Model: ET-9165M  สาย: VCT 3x0.75   ยาว: 5 เมตร    ราคา: 790 บาท

 


  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย BVC-TSeries Model: BVC3075T-3M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 690 บาท Model: BVC3075T-5M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 790 บาท Model...

  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสายET-Series Model: ET-913 สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 475 บาท Model: ET-9135M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 590 บาท รางปลั๊ก...

  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสายET-Series Model: ET-914 สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 535 บาท Model: ET-9145M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 650 บาท รางปลั๊...

  • รางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วง ปลั๊กต่อสาย TIS-Series Model: TIS5075-3M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 3 เมตร ราคา: 990 บาท Model: TIS5075-5M สาย: VCT 3x0.75 ยาว: 5 เมตร ราคา: 1,090 บาท Model: ...