ปลั๊กแปลงขา DE-209USB


ปลั๊กแปลงขา DE-209USB

Travel Adapter/Universal Adapter

แบรนด์ โตชิโน (TOSHINO) 


  

 Features

 • ช่องจ่ายไฟแบบ USB

 • ม่านนิรภัย เพื่อป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน

 • ไฟ LED แสดงการใช้งาน

 
 
 
 

CAUTION : Plug Adapter only. Not a voltage converter.

คำเตือน : สำหรับแปลงขาปลั๊กเท่านั้น ไม่ใช่ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า฿400


 • PA-PPI-385.png
  ปลั๊กแปลงขา PA-PPI-385 Travel Adapter/Universal Adapter แบรนด์ โตชิโน (TOSHINO) Features ช่องจ่ายไฟแบบ USB 2 ช่อง ฟิวส์เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับนานาชาติ ม่านนิรภัย ...

 • PA-PPI-355.png
  ปลั๊กแปลงขา PA-PPI-355 Travel Adapter/Universal Adapter แบรนด์ โตชิโน (TOSHINO) Features ช่องจ่ายไฟแบบ USB1 ช่อง ฟิวส์เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับนานาชาติ ม่านนิรภัย เ...

 • DE-204-1.png
  ปลั๊กแปลงขา DE-204 Travel Adapter/Universal Adapter แบรนด์ โตชิโน (TOSHINO) Features ระบบป้องกันอันตรายจากไฟกระชาก ม่านนิรภัย เพื่อป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน ...

 • DE-209-1.png
  ปลั๊กแปลงขา DE-209Travel Adapter/Universal Adapterแบรนด์ โตชิโน (TOSHINO) Features ระบบป้องกันอันตรายจากไฟกระชาก ม่านนิรภัย เพื่อป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน ไฟ LE...

 • TAD-01_11-04-28_mix.png
  ปลั๊กแปลงขา TAD-01Travel Adapter/Universal Adapterแบรนด์ โตชิโน (TOSHINO) Features เต้ารัารับนานาชาติ ม่านนิรภัย เพื่อป้องกันนิ้วมือผู้ใช้สัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน CAUTION :...