ระบบคีย์การ์ด คีย์บ็อกซ์นอน คีย์แทคเล็กยาว

ชุดระบบคีย์การ์ดประตูห้องพักราคาประหยัด

ชุดระบบคีย์แทคประหยัดพลังงาน

(Key Tag & Key Box Holder)

(Intelligent Key Box)

แบรนด์ แอมป์เทค (Amptech)

 

Model: KB-02N&KT-02 

 

โดยชุดควบคุมระบบประหยัดพลังงานประกอบด้วย

 

 

1.  ชุดรีเลย์ (Relay Control Unit) เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของ Advence Controller System ทำให้ชุดควบคุมทำงานเต็มประสิทธิภาพ      อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ได้อีก เช่น ระบบตรวจสอบการ เข้า-ออก  ระบบควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระบบเน็ตเวิร์คควบคุมคอมพิวเตอร์        จากส่วนกลาง โดยสามารถรับโหลดได้ 70A โดยแบ่งการควบคุมด้วยรีเลย์ 3 ตัว 1x10A และ 2x30A

 

2.  เต้ารับกุญแจ/คีย์บ็อกซ์ (Key Box Holder) รุ่น KB-02N เป็นเต้ารับกุญแจแบบแนวนอน ใช้ร่วมกับการ์ดกุญแจแม่เหล็ก/คีย์แทค/คีย์แทก (Key          Tag) โดยคีย์บ็อกซ์มีขนาดความกว้างxยาวxหนา 75x117x25 mm

 

3.  การ์ดกุญแจ/คีย์แทค/คีย์แทก (Key Tag) รุ่น KT-02 คีย์แทกทรงเล็กยาว มีขนาดกว้างxยาว 3.5x11.9 cm฿1,750