เชอร์รี่ LED

 

  
            ไฟหัวเชอร์รี่ LED 24 ดวง

   

     
           ไฟหัวเชอร์รี่ LED 60 ดวง มี IC

 

 

 

 

 

 
   
   
   

 • Bell Curtain C.jpg
  ไฟม่านกระดิ่ง - หัวไฟทรงกระดิ่ง - ไฟเปิดสลับสี- ไม่มี IC จึงมีรูปแบบการวิ่งของไฟรูปแบบเดียวNote: มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ

 • Star Curtain C.jpg
  ไฟม่านดาว- หัวไฟรูปทรงดาว- ไฟเปิดสลับสี- ไม่มี IC จึงมีรูปแบบการวิ่งของไฟรูปแบบเดียวNote: มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ

 • Snow Flake LED 48 C.jpg
  ไฟเกล็ดหิมะ LED 48 ดวง

 • Diamond LED 22 C.jpg
  ไฟหัวเพชร LED 22 ดวง

 • Fall LED IC 240 C.jpg
  ไฟน้ำตก LED 240 ดวง มี IC