สาระเคลื่อนไหว

หลายครั้งที่เราไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ทางเทคนิค ฟังก์ชั่นการทำงาน หรือหน้าตาของสินค้า 

บางครั้งภาพนิ่งก็ไม่เพียงพอต่อการอธิบายให้กระจ่างเพื่อเสริมความเข้าใจ

ด้วยสาเหตุดังกล่าว เราจึงเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้ามาเพื่อช่วยเสริมคำอธิบายให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น


  • Universal Socket.jpg
    ในเรื่องเกี่ยวกับรางปลั๊กไฟนั้นมีคำศัพท์น่ารู้เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเลือกซื้อรางปลั๊กไฟให้ได้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งานอย่างแท้จริง โดยส่วนประกอบหรือการทำงานที่พิเศษของราง...

  • Star Curtain.jpg
    ไฟประดับ สีสันสวยงาม มีมากมายหลายแบบ สามารถนำไปประดับร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม ร้านขนม ต้นไม้ ริมรั้ว ได้ตามใจชอบ แต่เป็นการยากหากเห็นแค่ภาพนิ่ง ฉะนั้นการนำภาพเคลื่นไหวเข้าม...

  • 14-9-2559 12-53-32.jpg
    สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม หน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใด ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำการของห...