รางปลั๊กไฟ

ในเรื่องเกี่ยวกับรางปลั๊กไฟนั้นมีคำศัพท์น่ารู้เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเลือกซื้อรางปลั๊กไฟให้ได้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งานอย่างแท้จริง โดยส่วนประกอบหรือการทำงานที่พิเศษของรางปลั๊กไฟนั้นได้ถูกนำมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น 

Noise Filter

Surge Protection, Circuit Breaker, and Load Capacity

LED Indicator

Universal Indicator

USB Port

เปรียบเทียบมาตรฐานและความปลอดภัยรางปลั๊กไฟรุ่น TSP และ TSP ปลอม

การสาธิตคุณสมบัติ "ไม่ลามไฟ" ของรางปลั๊กไฟโตชิโน