กระแสไฟฟ้ากับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ

ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็น หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือขาด

การดูแลตรวจตรา เอาใจใส่ และขาดความระมัดระวังในการใช้

งาน อาจส่งผลร้ายต่อทรัพย์สิน และอาจรวมไปถึงชีวิตของคน

ที่คุณรักได้  ซึ่งอันตรายที่ว่านี้อาจเกิดจาก ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟ

ลัดวงจร การใช้สายไฟฟ้าผิดขนาด อุปกรณ์ชำรุด การเปิดใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลานานจนเกิดความร้อนสะสม หรือรวมไปถึง

การใช้ไฟเกินขนาด ใช้ฟิวส์ผิดขนาด และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำอยู่ เป็นต้น โดยตัวอย่างทั้งหมดที่ว่าไปแล้วนั้นสามารถสร้างอันตรายให้เกิด

แก่ชีวิตได้ทั้งสิ้น วันนี้เราจะมาเจาะลึกไปที่ความรุนแรงอันเกิดจากการถูกไฟดูดที่ร่างกายมนุษย์กันครับ

 

ไฟดูด เกิดจากการที่ร่างกายไปสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้ารั่ว ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ซึ่งอาจมีอันตราย

ถึงชีวิตได้ขึ้นอยู่กับระดับของกระแสไฟฟ้าที่ร่างกายได้รับเข้าไป โดยสามารถดูได้จากรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ

ที่ง่ายขึ้นกันนะครับ 

                

                    

(ภาพประกอบจาก schneider-electric)

 

การป้องกัน ใช่ครับ เพื่อการเกิดประโยชน์จากการอ่านมาทั้งหมด เมื่อเรารู้ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว เราจะมี

วิธีการป้องกันได้อย่างไรเล่าเพื่อป้องกันชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก ปัจจุบันอุปกรณ์กันไฟดูดไฟรั่วนั้นมีถูกพัฒนาให้มี

ความสะดวกมากยิ่งขึ้นจากอดีตที่เมื่อเกิดไฟดูดหรือไฟรั่วนั้นวงจรจะตัดไฟฟ้าทั้งบ้าน อุปกรณ์แบบเดิมมีขนาดใหญ่

ไม่สวยงามโดยต้องติดตั้งแยกจากตู้ไฟเดิม และการที่ต้องติดตั้งอยู่นอกตู้ไฟเดิมนี่แหละทำให้ต้องเดินสายไฟออก

มานอกตู้อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและอาจเกิดอันตรายได้ 

 

RCBO ปัจจุบันอุปกรณ์กันไฟดูดไฟรั่วถูกพัฒนามาเป็น RCBO อันมาจาก Residual Current Circuit 

Breaker with Over Current Protection หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ลูกเซอร์กิตกันดูด อันเนื่องมาจาก 

การรวมเข้าด้วยกันของ อุปกรณ์กันดูดดั้งเดิม + ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ จนกลายเป็น RCBO ในปัจจุบัน ซึ่ง

สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์และเป็นกันไฟดูดได้ด้วยในตัวเดียวกัน ซึ่งมีข้อดีนะครับ ข้อดีของ

เขาก็คือ   

1. ไม่มีระบบต่อตรง จึงมีความปลอดภัยสูงมาก

2. ไฟไม่ดับทั้งบ้าน จะดับเฉพาะจุดที่เกิดไฟรั่ว

3. ติดตั้งง่ายพร้อมใช้งาน

4. ทราบทันทีถึงจุดที่เกิดไฟดูดหรือไฟรั่ว

5. มีความเป็นระเบียนบและปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากติดตั้งอยู่ในตู้ไฟเดิม

 

ร่ายยาวมาถึงขนาดนี้แล้ว เจ้า RCBO มีหน้าเป็นยังไงบ้างหละ?

หน้าตาของเจ้า RCBO ที่ว่านี้ก็มีหน้าตาคล้ายกันกับลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กันทั่วเลยครับ เพียงแต่ตัวจะยาวกว่า

หน่อย และสามารถใช้ติดตั้งแทนลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ของเดิมได้เลยเช่นกัน 

 

สามารถกดรูปด้านล่างเพื่อดูหน้าตาและรายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้าตัว RCBO นี้ได้เลยครับ โดยปัจจุบัน RCBO นี้

จะยังมีให้บริการ 1 Pole และ 2 Pole ครับ