ปลั๊ก สวิตช์  • Plug PV-001.jpg
    ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียบ และ เต้ารับ หรือ ปลั๊กตัวผู้ และ ปลั๊กตัวเมีย ของแบรนด์ วีน่า ได้ผ่านการรรับรองตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที...

  • Switch 2P L_01.jpg
    ผลิตภัณฑ์ สวิตช์ไฟฟ้า ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอด. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง ขนาด 6, 10, 16...