ปลั๊ก สวิตช์  • Round pins_01.jpg
    ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียบ และ เต้ารับ หรือ ปลั๊กตัวผู้ และ ปลั๊กตัวเมีย ของแบรนด์ วีน่าเต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ประกอบด้วย เต้าเสียบขากลม เต้ารับกราวด...

  • Switch 2P L_01.jpg
    ผลิตภัณฑ์ สวิตช์ไฟฟ้า ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอด. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง ขนาด 6, 10, 16...