ปลั๊ก PLUG

ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียบ และ เต้ารับ หรือ ปลั๊กตัวผู้ และ ปลั๊กตัวเมีย ของแบรนด์ วีน่า ได้ผ่านการรรับรองตาม


มาตรฐาน มอก. 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ประกอบด้วย เต้าเสียบขากลม เต้ารับกราวด์

เดี่ยว และเต้ารับกราวด์คู่

 • ปลั๊กไฟ ตัวเมีย สองขา รุ่นเก่า วีน่า (VENA)

  CODE: PM-001
  เต้ารับ เมจิ-ซีรีส์ 2 ขา ยูนิเวอร์แซล
  16A 250V

 • ปลั๊กไฟ ตัวเมีย สองขา รุ่นใหม่ แบรนด์ วีน่า (VENA)

  CODE: PL-001
  เต้ารับ แอล-ซีรีส์ 2 ขา ยูนิเวอร์แซล
  16A 250V

 • ปลั๊กไฟ กราวด์เดี่ยว สามขา พร้อมขั้วสายดิน รุ่นเก่า วีน่า (VENA)

  CODE: PM-011
  เต้ารับกราวด์เดี่ยว เมจิ-ซีรีส์ 2 ขา ยูนิเวอร์แซล พร้อมขั้วสายดิน
  16A 250V

 • ปลั๊กไฟ กราวด์เดี่ยว สามขา พร้อมขั้วสายดิน รุ่นใหม่ วีน่า (VENA)

  CODE: PL-002
  เต้ารับกราวด์เดี่ยว แอล-ซีรีส์ 2 ขา ยูนิเวอร์แซล พร้อมขั้วสายดิน
  16A 250V

 • ปลั๊กไฟ กราวด์คู่ สามขา พร้อมขั้วสายดิน รุ่นเก่า วีน่า (VENA)

  CODE: PM-005
  เต้ารับกราวด์คู่ เมจิ-ซีรีส์ 2 ขา ยูนิเวอร์แซล พร้อมขั้วสายดิน
  16A 250V

 • ปลั๊กไฟ กราวด์คู่ สามขา พร้อมขั้วสายดิน รุ่นใหม่ วีน่า (VENA)

  CODE: PL-003
  เต้ารับกราวด์คู่ แอล-ซีรีส์ 2 ขา ยูนิเวอร์แซล พร้อมขั้วสายดิน
  16A 250V