คีย์การ์ด คีย์บ็อกซ์ คีย์แทค Keycard Keybox Keytag

ชุดระบบคีย์การ์ดห้องพักราคาประหยัด ชุดระบบคีย์แทคประหยัดพลังงาน

(Key Tag & Key Box Holder, Intelligent Key Box)

 

ระบบ Amptech นี้ถูกติดตั้งทั่วประเทศไทยกว่า 140,000 ห้องพัก เช่น โรงแรมใบหยก 2 สูงที่สุดในประเทศไทย 

ซึ่งวิศวกรกังวลเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด โรงแรมลีการ์เดนส์ใหม่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่ บ้านพักการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5

เขื่อน หอพัก ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ บ้านพักกองทัพเรือสัตหีบ ซึ่งทุกแห่งกล่าวได้ว่าสุดหินเรื่องการตรวจสอบ

ของวิศวกรไฟฟ้า