ถ้าลูกเซอร์กิตในตู้ขนาดเล็กไป จะเอาตัวใหญ่ไปเปลี่ยนแทนได้เลยมั้ย

โดย: Admin [IP: 171.98.227.xxx]
เมื่อ: 2015-06-23 10:14:08
เมื่อลูกเซอร์กิตในตู้รับกระแสไฟฟ้ามากเกินจึงจนต้องดีดลงโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าโหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟเส้นที่ต่อเข้ากับลูกเซอร์กิตนั้นใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ลูกเซอร์กิตลูกนั้นๆ จะรับได้

วิธีแก้มี 2 วิธี โดยวิธีแรกนั้นคือการย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไปต่อไฟที่จุดอื่นที่ต่ออยู่คนละวงจรกับลูกเซอร์กิตลูกเดิม

กับวิธีที่ 2 คือการเปลี่ยนขนาดลูกเซอร์กิตให้สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม โดยเลือกให้ทนหน่วย I:แอมแปร์ ได้มากขึ้น แต่เรื่องไม่จบแค่นี้ครับสำหรับวิธีที่สองนี้ เพราะหากจะเปลี่ยนให้ลูกใหญ่ขึ้น จำเป็นต้องดูด้วยว่าขนาดสายไฟของเราจะทนได้มั้ย โดยจะให้ดีควรมีขนาดใหญ่กว่าเส้นเก่า(คือเดินสายใหม่แทนสายเดิม) หรืออย่างน้อยควรมีพื้นที่หน้าตัดขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร เพราะถ้าหากสายไฟมีขนาดเล็กเกินไป อาจเกิดความร้อนเกินที่สายไฟ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้ครับทั้งนี้หากไม่มีความชำนาญ ควรจ้างช่างมาทำให้ดีกว่านะครับ เพื่อความปลอดภัย แต่เราสำหรับเจ้าบ้านก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในบ้านไว้หน่อย จะได้ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านได้อย่างทั่วถึงครับ

ชื่อผู้ตอบ: