รางปลั๊กไฟรุ่น TSP และ TSP ปลอม

การเลือกใช้รางปลั๊กไฟนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยสำหรับผู้บริโภค

ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคทุกเพศ 

และทุกวัย ทั้งเด็กที่ยังไม่ทราบเรื่องความปลอดภัยและอันตราย

ที่อยู่ใกล้ตัว ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและ

ปกป้องคนที่รักจากภัยอันตรายทั้งปวง การเลือกรางปลั๊กไฟมาใช้

ในบ้านเรื่อนนั้นจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ และควรใส่ใจอย่างยิ่ง 

เพราะเกี่ยวพันกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอันเป็นที่รัก 

ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงมาตรฐาน และการทำงานของรางปลั๊กไฟโตชิโนรุ่น TSP เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรุ่นปลอม

ของ TSP ที่ถูกทำเลียนแบบขึ้นมา จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ

 

 

ท่านสามารถเลือกดูภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรางปลั๊กไฟทั้งหมดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

รวมภาพเคลื่อนไหวรางปลั๊กไฟ


  • เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดพลังงาน และ USB Port ถูกใช้งาน มากขึ้นในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ ประเภท โตชิโนแมนต้องทำ อะไรสักอย่าง เพื่อกอบกู้พลังงานและอำนวยความสะดวกใน การเติมพลังงานกลับให้เ...

  • โตชิโนสาธิตคุณสมบัติ "Fireproof" หรือ "ไม่ลามไฟ" ของ รางปลั๊กไฟรุ่น Disney ซึ่งคุณสมบัตินี้ไม่เพียงมีอยู่ในรุ่น Disney เท่านั้น แต่ยังอยู่ในรุ่นอื่นๆ เกือบทุกรุ่นอีกด้วย เพื่อ ความ...

  • Animation clip ของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงทำออกมาเพื่อสร้างการรับรู้และรู้เท่าทันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวผู้บริโภคในช่วงหน้าฝนครับ

  • mqdefault.jpg
    ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็น หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือขาด การดูแลตรวจตรา เอาใจใส่ และขาดความระมัดระวังในการใช้ งานอาจส่งผลร้ายต่อทรัพย์สิน และอาจรวมไปถึงชีวิตของคน ที่คุณรักได้ ซึ่งอั...

  • 29-8-2559 14-05-26.jpg
    บิลค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเราในแต่ละเดือนนั้น ท่านเคยสงสัยไหม ว่า เกิดจากการคำนวณอย่างไร และจะมีการคำนวณผิด หรือ คาดเคลื่อนบ้างหรือไม่ และเราจำเป็นที่จะต้องคำนวณค่าไฟฟ้า ในแต่ละเดือนข...